U bent hier: Home / Leven in Luik / Investeren in Luik / Universiteit, Spin-off, Start-up
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Universiteit, Spin-off, Start-up

© Tilt ULg dr - CNCM Grisard

Naast haar voornaamste functie als onderwijsinstelling (10 Faculteiten, 1 Management School en meer dan 20.000 studenten), heeft de Universiteit van Luik een systematisch mechanisme ingevoerd ter waardering van het werk van haar onderzoekseenheden. De universiteit vervulde zo een actieve rol bij de economisch ontwikkeling en raakte volledig betrokken bij de economische herstructurering van de regio Luik.

Kort samengevat ziet dit mechanisme er als volgt uit:

De "Interface Entreprises-Université" heeft tot taak om de projecten op te sporen die mogelijks kunnen leiden tot de oprichting van spin-offbedrijven.

De NV Gesval leidt de technologieoverdracht met betrekking tot het industrieel project in goede banen. Dit betekent met andere woorden de overdracht door de Universiteit van Luik (ULiège) van de exploitatierechten van een onderzoeksresultaat voor commerciële doeleinden.

Aan de hand van het startkapitaalfonds voor spin-offs Spinventure, is Meusinvest de financiële partner die kan tussenkomen in de vorm van kapitaal of leningen tot wanneer de spin-off een andere financiële partner gevonden heeft.

Buiten deze eerste essentiële stap biedt de ULiège nog een heel aantal diensten aan haar jonge ondernemingen:

de integratie in een van haar gespecialiseerde innovatiecentra (WSL, GIGA, etc.); de toekenning van faciliteiten voor een vestiging in het Liège Science Park op de universiteitscampus.
Het gaat alles samen om een honderdtal spin-offs die op deze manier opgericht werden, waaronder enkele bedrijven die vandaag de dag welbekend zijn zoals EVS Broadcoast, MITHRA, AMOS of Eurogentec.

Begeleiding van ondernemende studenten
Eveneens met het oog op de ondersteuning van de economische activiteit in de Luikse regio, heeft de ULiège onlangs het statuut van student-ondernemer in het leven geroepen. Samen met de Universiteit van Gent is het de enige die dit statuut, dat heel wat voordelen biedt aan studenten die hun eigen bedrijf wensen op te starten, voorziet.

© Tilt ULg dr - CNCM Grisard

Deze voordelen zijn meer bepaald:

toegang tot het VentureLab, een innovatiecentrum dat coaching door ervaren ondernemers, ruimtes voor coworking, etc. aanbiedt;
de studenten-ondernemers krijgen ook faciliteiten verleend in hun studieprogramma en kunnen ook terecht bij een administratieve en academische tutor.
Stuwende kracht achter de nieuwe economie
De ULiège is ten slotte de partner van twee nieuwe instellingen die tot doel hebben om de start-ups van de nieuwe economie het licht te laten zien en op de rails te zetten.
Plug.R, een nieuwe creatieve Hub uit Luik en Leansquare, een dochteronderneming van Meusinvest die coaching aanbiedt aan start-ups.

Universiteit van Luik (ULiège)
www.uliege.be
Interface Entreprises-Université
www.interface.ulg.ac.be/index.php
SA Gesval
www.gesval.be
Meusinvest
www.meusinvest.be
Liège Science Park
www.liegesciencepark.be/fr
EVS Broadcast
evs.com/en
MITHRA
www.mithra.com
AMOS
www.amos.be
Eurogentec
secure.eurogentec.com/eu-home.html
VentureLab
www.venturelab.be
Plug.R
www.plug-r.be
Leansquare
www.leansquare.be