Attention

Retrouvez les mesures en matière de lutte contre le coronavirus en vigueur jusqu'à nouvel ordre sur www.liege.be/coronavirus

Coche verte
U bent hier: Home / Stedelijk leven / Internationaal / Gedecentraliseerde samenwerking / Gedecentraliseerde samenwerking met Lubumbashi (Democratische Republiek Congo)
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Gedecentraliseerde samenwerking met Lubumbashi (Democratische Republiek Congo)

De acties die met onze partner ondernomen werden, hebben het mogelijk gemaakt om concrete resultaten te behalen. Het budget bedroeg om en bij de 161.000 euro en twee personeelsleden houden zich met dit dossier bezig. De eerste persoon ontfermt zich over het algemeen beheer van het programma wat de administratieve en financiële aspecten alsook de bepaling van prioriteiten betreft. De tweede persoon brengt de nodige expertise bij in het kader van de behandelde materie , namelijk de burgerlijke stand.

De voornaamste vooruitgangen tussen 2014 en 2016 waren: coördinatie Lubumbashi.

 • Invoering van een campagnee om de bevolking te sensibiliseren over het belang van de burgerlijke stand.  In een eerste fase ging het meer bepaald om de registratie van de geboortenissen op papier, en dit in samenwerking met de Provinciale Afdeling van Binnenlandse Zaken en met de steun van UNICEF.
 • Bepaling van een communicatiestrategie gebaseerd op de lokale netwerken. Momenteel worden in het stadhuis van Lubumbashi om de drie maanden de burgemeesters, de geneesheren-zonechefs, de vertegenwoordigers van religies, de verantwoordelijken voor het lager en secundair onderwijs, de uitgeverijen en de vrouwenverenigingen samengebracht om hen bewust te maken van het belang van de burgerlijke stand.
  De informatie met betrekking tot de registratie van geboortes wordt verstrekt (meer bepaald flyers ter bewustmaking en informatie over de campagne betreffende de laattijdige registratie van geboortes) en zij fungeren als tussenpersonen in deze sensibiliseringscampagne.
  Aan deze papieren drager werden twee elementen toegevoegd: een veiligheidsvest met de boodschap "Een kind, een burgerlijke stand, rechten", de slogan van de sensibiliseringscampagne. Dit jasje wordt uitgedeeld aan ouders van kinderen die hun kind laten registreren. Bij deze boodschap ter bewustmaking komt eveneens een andere dimensie kijken, namelijk die van de preventie van verkeersongevallen.
  Waterdichte koffertjes werden eveneens aangemaakt om ervoor te zorgen dat de reizende ambtenaren de akten zouden kunnen ophalen. De lancering van de campagne gebeurde op 20 november 2016, meer bepaald op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Er werd eveneens de baan opgegaan om de bevolkingen te bereiken die in de afgelegen gemeenten wonen, waar het registratiecijfer laag blijft (Annexe en Ruashi).
 • Uitwerking van een campagne over de laattijdige registratie van kinderen, die door het stadhuis van Lubumbashi van 20 tot 27 oktober 2015 uitgewerkt werd met de medewerking van de Jeugdrechtbank in de gemeente Kampemba. Deze campagne heeft het mogelijk gemaakt om 1891 kinderen te bereiken, die hebben kunnen genieten van vervangende vonnissen en van geboorteaktes.
 • Ontwikkeling van de Zuid-Zuiduitwisselingen van vaardigheden: een samenwerking en uitwisseling van expertise werd aangevat tussen de steden Lubumbashi en Likasi, onder leiding van de UVCW-VSGB. Zo vonden uitwisselingen van goede praktijken plaats alsook een opleiding van ambtenaren die van Likasi naar Lubumbashi gekomen waren.
  Er worden ook uitwisselingen voorzien tijdens partnerbezoeken in het noorden. Wij hebben in september 2016 bovendien de delegatie van de burgemeester van Likasi in Luik ontvangen voor een bezoek in het kader van de werking van de "Mairies de quartier" (gedecentraliseerde kantoren van de gemeente) en van de Archiefdienst. Op termijn zou een samenwerking eveneens in het vooruitzicht gesteld kunnen worden met de Belgische burgerlijke genietroepen in Likasi voor de constructie van gebouwen voor de burgerlijke stand.
 • Gereedschap en uitrustingen voor de dagelijkse activiteiten van de kantoren van de burgerlijke stand. De nadruk wordt gelegd op de archivering (opleiding en terbeschikkingstelling van aangepast materiaal) en de tenlasteneming van kosten verbonden aan het afdrukken van registers van de burgerlijke stand. Er werd eveneens werk gevoerd rond de heractualisering van de vermeldingen op de huwelijks- en overlijdensaktes.
 • Optimalisering van de informaticavoorzieningen in de gemeenten: diagnose van de algemene gebreken op het vlak van informatica (verbinding, netwerk, hardware, ...) en meer in het bijzonder van de programma's die gebruikt worden inzake burgerlijke stand en bevolking. De situatie werd aan een audit onderworpen en momenteel zijn onze partners bezig met het leveren van het nodige nieuwe materiaal op basis van de opgelijste behoeften.
 • Opleiding vormt een prioriteit van het programma. Zo gaf de stad Luik een specifieke opleiding, opgedeeld in twee sessies, rond archivering en voerde ze een audit van de situatie uit. Meer dan 70 ambtenaren uit Lubumbashi werden opgeleid en het nodige materiaal voor een correcte archivering (kasten en archiefdozen) werd geleverd.
  Interne opleidingen zijn ook een gelegenheid om de vaardigheden van de personeelsleden te versterken. Daarnaast organiseerde de stedelijke coördinatie twee seminaries over het belang van de burgerlijke stand waarbij de nadruk gelegd werd op de registratie van geboortes en het gebruik van volmachten. De opleiding werd gegeven aan de personen die het basiskader vormen (kwartier- en straatchefs, etc.), verantwoordelijken van de kraamafdelingen, het personeel van de burgerlijke stand van gemeentes en reizende ambtenaren. In totaal werden 180 personen opgeleid en gesensibiliseerd in oktober 2016.