Attention

Retrouvez les mesures en matière de lutte contre le coronavirus en vigueur jusqu'à nouvel ordre sur www.liege.be/coronavirus

Coche verte
U bent hier: Home / Stedelijk leven / Internationaal / Internationale Netwerken / Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid - European Forum for Urban Security
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid - European Forum for Urban Security

Het Forum organiseert voor zijn leden, en soms met de hulp van andere partners, de audit, de overdracht van vaardigheden of de technische bijstand voor de uitwerking van een lokaal veiligheidsplan, wat een nodig hulpmiddel is voor het nemen van beslissingen.

Luik is een aanhanger van het manifest "Veiligheid, Democratie en Steden"

Het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid werd opgericht in Barcelona in het jaar 1987. Dit gebeurde met de hulp van de Raad van Europa dat zich de versterking van de beleiden ter preventie van criminaliteit gebaseerd op het drieluik "preventie-repressie-solidariteit" en de bevordering van de rol van verkozene in de nationale en Europese beleiden tot doel stelde. Het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid brengt meer dan 300 lokale overheden samen. Het doel bestaat erin om een Europees beleid te ontwikkelen dat gericht is op veiligheid en preventie van criminaliteit. Deze steden scheppen onderling banden die de vorm aannemen van uitwisselingen van kennis, van expertise en van praktijken waar Luik aan deel neemt sinds het moment dat de stad in 1995 lid werd.

Op 14 december 2012 hebben alle verkozenen van de steden die lid zijn van het Europees Forum en die op de internationale Conferentie "de toekomst van preventie" aanwezig waren een Manifest van Aubervilliers en Saint-Denis uitgewerkt dat de naam "Veiligheid, Democratie en Steden" draagt.

Deze tekst vestigt de aandacht op de wezenlijke principes waarover de steden die lid zijn van het Europees Forum het eens worden en benadrukt meer bepaald dat de veiligheid een essentieel recht moet worden net als andere rechten en fundamentele vrijheden, dat een goed veiligheidsbeleid berust op een evenwicht tussen preventie, repressie en follow-up, dat het lokale niveau de voorkeur moet dragen aangezien het gekenmerkt wordt door nabijheid, pragmatisme, een algemene en geïntegreerde benadering, alsook door het belang dat gehecht wordt aan het "samen leven" en het respect voor de diversiteit.

Overwegende dat deze werkingsbeginselen overeenstemmen met de actie die de stad Luik voert op het vlak van preventie en veiligheid, stelt het College aan de Raad voor om zich bij dit manifest aan te sluiten.
 

Meer informatie