Attention

Retrouvez les mesures en matière de lutte contre le coronavirus en vigueur jusqu'à nouvel ordre sur www.liege.be/coronavirus

Coche verte
U bent hier: Home / Stedelijk leven / Internationaal / Internationale Netwerken / Internationale Federatie voor huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening - International Federation for Housing and Planning [IFHP]
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Internationale Federatie voor huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening - International Federation for Housing and Planning [IFHP]

www.ifhp.org

1. Oprichting

Het IFHP werd in 1913 opgericht door Ebenezer Howard, de grondlegger van de "tuinstad", een concept waarbij huisvesting en stedenbouw gecombineerd worden om een oplossing te bieden voor de problematiek van de metropolen die zich maar blijven uitbreiden alsook om in betere levensomstandigheden te voorzien.

De leden van het IFHP zijn actief in meer dan 50 landen en vertegenwoordigen de verschillende disciplines die betrekking hebben op huisvesting en planning. het gaat zowel om collectieve als individuele leden.

Het IFHP groeide daarna uit tot een wereldwijd netwerk van professionals actief in verschillende disciplines binnen het brede domein van huisvesting en stedenbouw: architectuur, stedenbouw, regionale planning, transport, ecologie, geografie, sociologie, politieke wetenschappen, economie, financiën, recht, gezondheid, statistiek, logistiek en informatica.

2. Doelstellingen

Het doel van de "Vereniging van Tuinsteden en van de Stedenbouw", de oorspronkelijke naam van het IFHP, bestond erin om dit concept te bevorderen en om in algemene zin het beroep met betrekking tot huisvesting en stedenbouw te verbeteren door middel van internationale uitwisselingen van kennis en ervaring.

Het doel van deze Tuinsteden en van de Vereniging van Stedenbouw - de naam waaronder het IFHP oorspronkelijk gekend was. - bestond erin om het concept huisvesting en ruimtelijke ordening te bevorderen en de algemene norm van het beroep te verbeteren door middel van internationale uitwisselingen van kennis en ervaring. Het professionele bereik werd sindsdien uitgebreid, maar de internationale uitwisseling blijft nog steeds de voornaamste bron van informatie en inspiratie.

Binnen dit werkveld worden activiteiten georganiseerd en faciliteiten aangeboden met het oog op internationale uitwisselingen van kennis en ervaring. De meest opvallende activiteit is een jaarlijks congres rond een specifiek thema.

Het IFHP organiseert talrijke activiteiten en zorgt ervoor dat internationale uitwisselingen van kennis mogelijk gemaakt worden. Het voornaamste evenement van al deze activiteiten is het jaarlijks congres dat gewijd is aan een actueel thema.