Attention

Retrouvez les mesures en matière de lutte contre le coronavirus en vigueur jusqu'à nouvel ordre sur www.liege.be/coronavirus

Coche verte
U bent hier: Home / Stedelijk leven / Internationaal / Transnationale Europese projecten / Interreg IV B North-West Europe "Value Added"
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

Interreg IV B North-West Europe "Value Added"

Het project "Value Added" (2012 – 2015) is een Europees project dat gefinancierd wordt in het kader van het programma  Interreg IV B North-West Europe.
De totale begroting van het project ligt op 5.165.829 euro (waarvan 50% EFRO).
De 12 partners van het project "Value Added" waren:

 • South Yorkshire Forest Partnership – hoofdpartner
 • Sheffield City Council (GB)
 • Gemeente Amersfoort (NL)
 • Vlaamse Landmaatschappij (B)
 • University of Sheffield (GB)
 • Verband Region Stuttgart (D)
 • Universiteit van Luik (B)
 • Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (D)
 • Community Forests North West Limited (GB)
 • Stichting Van Hall Larenstein (NL)
 • Intercommunale Leiedal (B)
 • Stad Luik (B)

De "investerende" partners die elk over een proefproject beschikten waren:

 • Stuttgart: "Route der IndustrieKulturLandschaft", een route van 63 km door de het Filsdal langs historische industriële sites
 • Amersfoort: de aanleg van het Randenbroekpark, een ietwat verwaarloosde site die opnieuw ingericht en vergroot zal worden zodra het ziekenhuis dat zich er momenteel bevindt naar een andere locatie zal verhuizen.
 • Sheffield: Edward Street Park, een park in een multiculturele wijk waaraan een volledig nieuwe dynamiek gegeven wordt.
 • VLM: Cathemgoed, de aanleg van een park in Dudzele die als bufferzone zal dienen tussen de autosnelweg A11, wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van de Haven van Zeebrugge
 • Manchester: "Meanwhile" beoogt de tijdelijke inrichting van 3 sites in de stad Manchester.
 • Leiedal: de ontwikkeling van een "groen" en "blauw" net tussen Kortrijk en Menen en van een groene infrastructuur in een dichtbevolkt gebied
 • Luik: de site van "la Chartreuse"

De deelnemende partijen worden voor 50% door het Interregprogramma gefinancierd en voor 50% door het Waalse Gewest (DG04 en DG05). De totale begroting van het onderdeel waar de ULiège (Universiteit van Luik) voor instond bedroeg 305.712 euro. Het onderdeel "Stad" was goed voor een bedrag van 438.300 euro.

Dankzij de ervaring die werd opgedaan met vorige Interregprogramma's kon de stad Luik zowel administratieve steun als taalondersteuning bieden.

Een van de doelstellingen van het project bestond erin om de benaderingen "top-down" en "bottom-up" op het vlak van ruimtelijke ordening samen te brengen, en in het bijzonder wat de groene infrastructuur betreft.

Het andere doel van Value Added bestond erin om de betrokkenheid van de burgers en lokale actoren te bevorderen door hen actiever te betrekken bij alle stappen van dit proces: tijdens het ontwerp, tijdens de uitwerking, maar ook bij het langetermijnbeheer van de inrichtingen. Het project had de ambitie om aan te tonen dat meer betrokkenheid bijdraagt tot de creatie van opportuniteiten en voordelen die verder reiken dan het ontwikkelingsproject, en dit op het vlak van burgerinitiatieven, sociale cohesie, gelijkere en betere integrerende projecten en bovendien ook op het vlak van vorming.

Het project heeft het mogelijk gemaakt om een aantal participatieve proefprojecten te financieren en "goede praktijken" uit te wisselen tussen Europese partners, terwijl tegelijk van de steun van verschillende onderzoeksinstellingen genoten wordt.

Luik heeft dus de vernieuwende benaderingen uitgetest op de site van "la Chartreuse".

Tussen 2012 en 2015 heeft de stad gemeentelijke begrotingen (400.000 euro) vrijgemaakt om wandelpaden aan te leggen en op de site.

Het project Value Added was een opportuniteit om de hierboven beschreven benadering volledig af te werken.

De stad Luik werd gekozen door het geheel aan partners om de slotconferentie "Adding Value through community engagement" te organiseren. De conferentie werd georganiseerd van 21 tot 22 april 2015.

De zustersteden en partners die binnen de zone van het programma Interreg IV B North-West Europe liggen werden hier eveneens voor uitgenodigd. Zo werden de steden Rijsel, Nancy, Keulen, Esch-sur-Alzette, Gent en de MAHHL-steden uitgenodigd.
Maastricht, Keulen, Rijsel en Nancy zijn op deze uitnodiging ingegaan.