Attention

Retrouvez les mesures en matière de lutte contre le coronavirus en vigueur jusqu'à nouvel ordre sur www.liege.be/coronavirus

Coche verte
U bent hier: Home / Vrije tijd / Cultuur / Musea / La Boverie / De verzamelingen / De verzamelingen 'Schone Kunsten van Luik' / Historisch overzicht van de door de Stad Luik verworven stukken / De Kunstschatten van het Museum voor Schone Kunsten van Luik (BAL)
Document acties
Nieuwsafbeelding - klik om de volledige afbeelding te bekijken

De Kunstschatten van het Museum voor Schone Kunsten van Luik (BAL)

Sinds haar oprichting in 2007 heeft de Adviescommissie voor het Roerend Cultureel Erfgoed, de CCPCM, honderdtweeëndertig werken opgenomen in de lijst van Kunstschatten in de Federatie Wallonië-Brussel, op basis van een eerste lijst van tweeduizend driehonderddrieënzestig goederen die in 2004 werden geselecteerd. Deze lijst vormde voor een groep van zeventien experten die diverse domeinen inzake erfgoed bestreken de werkbasis om de meest opmerkelijke stukken te selecteren. Om in de lijst te kunnen worden opgenomen, moet het goed beantwoorden aan verschillende criteria waaronder de staat van bewaring, de zeldzaamheid, het verband met de kunstgeschiedenis, de esthetiek en de grote kwaliteit van ontwerp en uitvoering, en moet het de uitdrukking zijn van de historische of culturele identiteit van een gemeenschap. De goederen moeten ten minste vijftig jaar oud zijn, dus van voor 1965, wat het domein van de hedendaagse kunst beperkt.   

Wanneer een goed wordt opgenomen in de lijst na een wetenschappelijk rapport ontwikkeld bij de CCPCM, mag het niet veranderd of gerestaureerd worden, noch verplaatst en nog minder uitgevoerd naar het buitenland. Deze maatregelen kunnen beperkend werken voor het leven van een museum, maar beogen vooral de bescherming van uitzonderlijke goederen tegen elke ongewenste, onhandige of ongepaste behandeling of interventie, wat jammer genoeg vaak voorvalt bij de kunstschatten van kerken.

De collecties van het Museum voor Schone Kunsten werden al een twintigtal keer onderworpen aan de selectie voor bescherming, waaronder verschillende groepen verspreid over de verschillende disciplines: schilderkunst, beeldhouwkunst en tekeningen. Deze beschermingslijsten betreffen de collecties van het vroegere Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst, het Cabinet des Estampes et des Dessins (museum voor etsen en tekeningen) en het Museum van het Waalse Leven.

De eerste selectie gestart in maart 2010 betreft een zeer geslaagde tekening van Vincent Van Gogh, La femme au bonnet (de vrouw met de muts), daterend uit 1883, opgenomen in de collecties dankzij de schenking van Albert de Neuville. Datzelfde jaar heeft de CCPCM twee belangrijke reeksen tekeningen op de beschermlijst geplaatst, of een geheel van ruim duizend vierhonderd werken op papier, respectievelijk uit de 16de en de 19de eeuw. Het gaat in de eerste plaats over de collectie van Gilles François Closson, een Luikse landschapsschilder in de traditie van de neoklassieke schilders maar toch onderhevig aan de romantische stroming. Deze collectie van zeshonderd en twee werken bevat schilderijen in olieverf op karton en studies op calqueerpapier, uitgevoerd tijdens een verblijf in Rome. De tweede collectie, die van Lambert Lombard, bestaat uit twee afzonderlijke albums, het album van Arenberg en het album van Clérembault, of ruim achthonderd tekeningen komende uit hetzelfde atelier, een grote zeldzaamheid in de renaissance.

In 2010 werd een derde groep op de beschermlijst gezet: de negen doeken gekocht door de Stad Luik tijdens de veiling van de zogenaamde ‘ontaarde kunst’ georganiseerd in Luzern op 30 juni 1939. Hoewel het gaat om opmerkelijke werken van eveneens opmerkelijke artiesten zijnde Pablo Picasso, Marc Chagall, Paul Gauguin, James Ensor, Marie Laurencin, Max Liebermann, Jules Pascin en Oscar Kokoschka is de bescherming als geheel hier gewettigd wegens de contextuele band tussen deze werken.

De CCPCM heeft zich vervolgens gebogen over de belangrijke werken van de collecties: Le port du Havre (de haven van Le Havre) van Claude Monet, de Napoléon Bonaparte van Ingres, La promenade au bois de Boulogne (de wandeling in het bois de Boulogne) van Henri Evenepoel, La Forêt (het woud) van René Magritte, L’Homme de la rue (de man van de straat) van Paul Delvaux, en niet te vergeten de grootste Luikse schilders uit de 17de eeuw: Le mariage mystique du Bienheureux Hermann (het mystieke huwelijk van de heilige Hermann) van Jean-Guillaume Carlier, Orphée aux enfers (Orfeus in de hel) van Gérard de Lairesse en Portraits d’homme et de femme (portretten van man en vrouw) van Gérard Douffet en uit de 19de eeuw met Le corset rouge (het rode korset) van Adrien de Witte. Het laatste werk dat op de beschermlijst is geplaatst, behoort tot de beeldhouwkunst: de marmeren buste van Grétry door de Luikenaar Henri-Joseph Rutxhiel.

In oktober 2015 is het eerste lot van honderdtweeëndertig kunstschatten gepubliceerd in Protection du Patrimoine culturel – Trésors classés en Fédération Wallonie-Bruxelles (Bescherming van het Cultureel Erfgoed – Beschermde kunstschatten in de Federatie Wallonië-Brussel). Er zijn nog andere selecties gepland in 2016, waaronder de uitzonderlijke collectie van originele platen van stripverhalen.  

 

Régine Rémon
1ste Conservatrice van het Bal

 


Contact : aW5mb0BsYWJvdmVyaWUuY29t